ZIEKTEKOSTENVERZEKERING OPZEGGEN 2020

Opzeggen

Gemeentepolis

billionphotos 1081934Kent u de gemeentepolis met korting en voordeel voor mensen met een lager inkomen?

Mensen met een lager inkomen of eventueel een bijstandsuitkering kunnen via veel gemeentes een collectieve zorgverzekering aanvragen: Dat is de gemeentepolis. De ziektekostenverzekering bioedt dan een korting en de gemeente voegt daar nog wat extra voordelen aan toe. Dat kan bv een compensatie van het eigen risico zijn. Dat is vaak erg voordelig. Wel kan het zijn dat de dekkingen nogal uitgebreid zijn waardoor u maandelijks toch nog een aardig bedrag betaalt.  Let dus goed op of dit wel bij u past. 

Ziektekostenverzekering 2019 opzeggen

Uitzonderingen opzeggen ziektekostenverzekering

Er zijn een aantal gevallen waarbij u tussentijds uw ziektekostenverzekering kunt opzeggen. U hoeft dan niet te wachten tot 31 december 2019. Kijk eens naar de volgende 4 uitzonderingen. 

1. Ziektekostenverzekering opzeggen bij Baanverandering

Bij baanverandering kan het zijn dat u geen recht meer heeft op deelname aan een collectiviteit. Dan vervalt uw korting. Maar als u in uw nieuwe baan aanspraak kunt maken op collectiviteitskorting via een werkgeverscollectiviteit dan mag u tussentijds overstappen. 

2. Ziektekostenverzekering opzeggen bij verzelfstandiging

Als kinderen meeverzekerd zijn met hun ouders en zich zelfstandig willen gaan verzekeren dan mag dat tussentijds. Bijvoorbeeld als ze 18 jaar worden of het huis uit gaan. Ook bij echtscheiding kan het zijn dat een verzekerde verzelfstandigt van de verzekeringsnemer. ook dan is tussentijds opzeggen van uw ziektekostenverzekering mogelijk.

3. Ziektekostenverzekering opzeggen bij vertrek naar het buitenland

Als u geen recht meer heeft op deelnemen aan de basisverzekering door vertrek naar het buitenland mag u tussentijds uw ziektekostenverzekering opzeggen. 

4. Ziektekostenverzekering opzeggen als u het leger in gaat

Het leger heeft een speciale ziektekostenregeling. Mocht u het leger in gaan kunt u tussentijds uw eigen ziektekostenverzekering opzeggen.